Skip to main content

Comparing Evolutionary Operators, Search Spaces, and Evolutionary Algorithms in the Construction of Facial Composites

Mist, Joseph J., Gibson, Stuart J., Solomon, Christopher J. (2015) Comparing Evolutionary Operators, Search Spaces, and Evolutionary Algorithms in the Construction of Facial Composites. Informatica, . pp. 135-145. ISSN 0350-5596.

Abstract

Facial composite construction is one of the most successful applications of interactive evolutionary computation. In spite of this, previous work in the area of composite construction has not investigated the algorithm design options in detail. We address this issue with four experiments. In the first experiment a sorting task is used to identify the 12 most salient dimensions of a 30-dimensional search space. In the second experiment the performances of two mutation and two recombination operators for interactive genetic algorithms are compared. In the third experiment three search spaces are compared: a 30-dimensional search space, a mathematically reduced 12-dimensional search space, and a 12-dimensional search space formed from the 12 most salient dimensions. Finally, we compare the performances of an interactive genetic algorithm to interactive differential evolution. Our results show that the facial composite construction process is remarkably robust to the choice of evolutionary operator(s), the dimensionality of the search space, and the choice of interactive evolutionary algorithm. We attribute this to the imprecise nature of human face perception and differences between the participants in how they interact with the algorithms. Povzetek: Kompozitna gradnja obrazov je ena izmed najbolj uspešnih aplikacij interaktivnega evolucijskega ra?cunanja. Kljub temu pa do zdaj na podro?cju kompozitne gradnje niso bile podrobno raziskane možnosti snovanja algoritma. To vprašanje smo obravnavali s štirimi poskusi. V prvem je uporabljeno sortiranje za identifikacijo 12 najbolj izstopajo?cih dimenzij 30-dimenzionalnega preiskovalnega prostora. V drugem primerjamo u?cinkovitost dveh mutacij in dveh rekombinacijskih operaterjev za interaktivni genetski algoritem. V tretjem primerjamo tri preiskovalne prostore: 30-dimenzionalni, matemati?cno reducirani 12-dimenzionalni in 12-dimenzionalni prostor sestavljen iz 12 najpomembnejših dimenzij. Na koncu smo primerjali uspešnost interaktivnega genetskega algoritma z interaktivno diferencialno evolucijo. Rezultati kažejo, da je proces kompozitne gradnje obrazov izredno robusten glede na izbiro evolucijskega operatorja(-ev), dimenzionalnost preiskovalnega prostora in izbiro interaktivnega evolucijskega algoritma. To pripisujemo nenatan?cni naravi percepcije in razlikam med interakcijami uporabnikov z algoritmom.

Item Type: Article
Subjects: Q Science > QA Mathematics (inc Computing science)
Divisions: Faculties > Sciences > School of Physical Sciences > Forensic Imaging Group
Depositing User: Stuart Gibson
Date Deposited: 25 Jun 2015 15:15 UTC
Last Modified: 29 May 2019 14:44 UTC
Resource URI: https://kar.kent.ac.uk/id/eprint/49161 (The current URI for this page, for reference purposes)
  • Depositors only (login required):

Downloads

Downloads per month over past year