Skip to main content
Kent Academic Repository

An Introduction to Devotional Anthologies. One Volume ‘Collections’ and their Contexts

Perry, Ryan M M (2013) An Introduction to Devotional Anthologies. One Volume ‘Collections’ and their Contexts. Queeste. Journal of medieval literature in the Low Countries, 20 (2). pp. 119-133. ISSN 0929-8592. E-ISSN 0929-8592. (KAR id:59332)

Abstract

Centraal in dit artikel staat een groep Engelse devotionele ‘meerteksthandschriften’

die beschouwd kunnen worden als op zichzelf staande verzamelingen. Vooraleer in

te gaan op deze devotionele bloemlezingen, wordt aandacht geschonken aan de beperkingen

die de onderzoeker van middeleeuwse handschriften in institutionele collecties

ondervindt, dit in tegenstelling tot de vermeende liberale omgang met boeken

in de middeleeuwen. Als alternatief voor zulk een vrije omgang met boeken,

wordt beargumenteerd dat ook in de middeleeuwen toegang tot collecties en boeken

vaak voorbehouden was aan een selecte groep van mensen die allen behoorden

tot een concreet sociaal netwerk. Vervolgens worden inhoud en uiterlijke kenmerken

van deze devotionele bloemlezingen verder onder de loep genomen. De keuze van

en omgang met teksten in twee monumentale verzamelingen, Bodleian Library, Eng

Poet A.1 (‘Vernon’) en British Library Additional 22283 (‘Simeon’), wordt verbonden

met het ruimere corpus. Een laatste casestudy, Oxford, Bodleian Library, ms Bodley

789, werpt licht op de structuur van de besproken bloemlezingen. Het artikel besluit

met een voorzichtige schets van de context waarin devotionele verzamelingen werden

vervaardigd en het proces dat aan hun productie ten grondslag lag.

Central to this article is a group of English devotional miscellanies which can be considered as separate collections. Before going into these devotional anthologies, attention is given to the limitations faced by the researcher of medieval manuscripts in institutional collections, in contrast to the supposed liberal intercourse with books in the Middle Ages. As an alternative to such free intercourse with books, it is argued that in the Middle Ages access often reserved access to collections and books to select groups of people who belonged to a excusive social networks. Next, content and appearance of this devotional anthologies are further examined. The selection and handling of texts in two historic collections, Bodleian Library, Eng Poet A.1 (Vernon) and British Library Additional 22283 (Simeon), is connected to the larger corpus. A recent case study, Oxford, Bodleian Library, MS Bodley 789, sheds light on the structure of the discussed anthologies. The article concludes with a tentative outline of the context in which devotional sets were manufactured and the process that formed the basis of their production.

Item Type: Article
Uncontrolled keywords: religious reading, manuscripts, miscellanies, anthologies, late medieval books
Subjects: P Language and Literature
P Language and Literature > PN Literature (General)
Z Bibliography. Library Science. Information Resources
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z4 Books. Writing. Paleography
Divisions: Divisions > Division of Arts and Humanities > School of English
Depositing User: Ryan Perry
Date Deposited: 01 Dec 2016 12:59 UTC
Last Modified: 16 Nov 2021 10:23 UTC
Resource URI: https://kar.kent.ac.uk/id/eprint/59332 (The current URI for this page, for reference purposes)

University of Kent Author Information

  • Depositors only (login required):

Total unique views for this document in KAR since July 2020. For more details click on the image.